مراکز پخش چیلر

چیلر باکیفیت

مراکز پخش عمده چیلر باکیفیت

چیلر باکیفیت به دستگاهی گفته می شود که بتواند سرمایش یک فضا را به خوبی تأمین کند. مراکز پخش عمده چیلر ها، این دستگاه ها را در ابعاد و شکل های مختلفی عرضه می نمایند. چیلر دستگاهی سرمایشی است که آب را برای سرد کردن هوای یک محیط سرد می نماید. از این دستگاه های […]

بیشتر بخوانید