سیستم HVAC چیست؟

HVAC

HVAC چیست؟گرمایش ، تهویه و تهویه مطبوع

یکی از مهمترین شاخصه های زندگی مطلوب، داشتن محیط مناسب از همه ی جوانب می باشد که یکی از این جوانب شرایط آسایش محیط می باشد.به همین منظور موضوعی تحت عنوان HVAC که مخفف کلمات انگلیسی به معنای گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع است، به وجود آمد. HVAC چیست؟ HVAC یکی از شاخه های فرعی […]

بیشتر بخوانید