سیستم تهویه سالن های ورزشی

تهویه مطبوع سالن های ورزشی

سیستم های به صرفه تهویه مطبوع سالن های ورزشی

تهویه مطبوع سالن های ورزشی بسیار موضوع با اهمیتی می باشد.سالن های ورزشی جزو اماکن عمومی به شمار می روند که در آن ها به دلیل فعالیت بدن بالا، تهویه مطبوع بسیار مورد نیاز است. در این اماکن مخصوصا در فصول گرم سال شاهد تعرق ورزشکاران هستیم و درصورتی که عمل تهویه به خوبی صورت […]

بیشتر بخوانید