تهویه آذرنسیم یونیت هیتر

تهویه آذرنسیم یونیت هیتر | بزرگترین تولید انواع تاسیسات تهویه

یونیت هیترها نوعی دستگاه هستند که می توان توسط آن مکانی را گرم کرد. از این دستگاه برای گرمایش مکان هایی مانند: سالن های ورزشی فروشگاه های بزرگ اد

بیشتر بخوانید