سایزینگ سیستم های تهویه مطبوع

سایزینگ سیستم های تهویه

سایزینگ سیستم های تهویه مطبوع سرمایشی و گرمایشی

سایزینگ به معنای برآورد کردن و منظور از سایزینگ سیستم های تهویه مطبوع، انتخاب سیستم تهویه مناسب در توان و ظرفیت مشخص می باشد. این بدین معناست که ظرفیت دستگاه خریداری شده نه بیشتر و نه کمتر از حد نیاز باشد. ضرورت استفاده از سیستم با ظرفیت مناسب همانطور که می دانید استفاده از سیستم […]

بیشتر بخوانید