تهویه آران انرژی
جمعه , مهر ۲ ۱۴۰۰
خانه - تجهیزات اتاق تمیز

تجهیزات اتاق تمیز

به منظور ساخت اتاق های تمیز، می بایست از انواع تجیهزات کنترلی و تهویه ای بهره برد. تجهیزات اتاق تمیز به کار رفته باید به گونه ای باشند که بتوانند استانداردهای مورد نظر را رعایت کنند.

تامین تجهیزات کنترل اتاق تمیز

اتاق تمیز

شروع ساخت و طراحی اتاق های تمیز از کشورهای آمریکا و اروپا آغاز گشت. به منظور ساخت اتاق های تمیز، می بایست از انواع تجیهزات کنترلی و تهویه ای بهره برد. تجهیزات به کار رفته باید به گونه ای باشند که بتوانند استانداردهای مورد نظر را رعایت کنند. اصول بکارگیری …

توضیحات بیشتر »